Nieuws

Wanneer ga jij jouw jaarrekening opstellen?

Gepubliceerd op: 4 december 2018

Het einde van het jaar nadert. Binnenkort kun je de balans opmaken en jouw jaarrekening gaan opstellen. Maar waar moet je dan op letten?

 

 

 

Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van je bedrijf, waarin je beschrijft wat je zakelijk gezien hebt gedaan in het betreffende boekjaar. Zo maak jij (of je accountant) in feite de financiële balans op. Met dit document maak je dus de financiële balans op van een specifiek boekjaar.

Belangrijk om te weten is dat een jaarrekening goed moet aansluiten op jouw zakelijke administratie, waarin je bewijzen van inkomsten en uitgaven (denk aan facturen, bankafschriften en losse bonnetjes) bewaart.

Als startende ondernemer kan het opstellen van een jaarrekening best een ingewikkeld proces zijn. Daarom besteden veel starters het uit aan een professional.

Wie moet een jaarrekening opstellen?

Het jaarlijks opstellen van een jaarrekening is verplicht voor ondernemers die een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid. Het gaat voornamelijk om de volgende vijf rechtsvormen:

  • Besloten vennootschap
  • Naamloze vennootschap
  • Stichting
  • Vereniging
  • Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

ZZP-er

Als zelfstandige professional moet je tegen het einde van het jaar wel zorg dragen voor een balans en winst- en verliesrekening maar hoef je geen jaarrekening op te stellen. Als jij je administratie door iemand anders laat bijhouden, zal deze persoon dit meestal voor jou doen.

Partners