Nieuws

Vergrijzing biedt kansen voor ondernemers

Gepubliceerd op: 8 januari 2019

Het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving neemt toe. In 2030 is bijna een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Niet alleen zijn er steeds meer ouderen. Ze zijn gemiddeld ook welvarender, vitaler en ze leven langer, blijkt uit onderzoek van ING. Toch speelt 70 procent van de ondernemers nog niet in op vergrijzing.

 

 

In vrijwel alle consumentensectoren nemen de bestedingen van 65-plussers fors toe. Dat komt in de eerste plaats door de forse stijging van het aantal 65+ huishoudens. Ten tweede zorgen nieuwe ouderen, met een andere levensstijl, voor hogere bestedingen. Ten derde zal ook langer zelfstandig thuiswonen leiden tot meer vraag naar producten en diensten die zelfredzaamheid verhogen.

Voorbeelden van producten en diensten

• Ontzorgen – voorbeelden zijn (zorg)diensten aan huis om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, thuisbezorging van voeding / maaltijden en nieuwe woon(zorg)concepten (zie ook de eerdere publicatie hierover: Dienstverlening voor de nieuwe oudere).

• Verbinden – ontwikkelen van slimme (online) platformen die vraag en aanbod (zorg/diensten) koppelen, activiteiten die sociale netwerken versterken en gemeenschappelijke woonconcepten.

• Vergemakkelijken – producten op het vlak van domotica (huisautomatisering), Internet of things, persoonlijke mobiliteit en aanpassingen die winkels en andere gebouwen toegankelijker maken.

• Leuker maken – inspelen op de groeiende behoefte aan recreatie (reizen, wellness, sport) en zelfontwikkeling (cultuur en onderwijs).

Lees meer…

Bron: Baaz

Partners